𝑾𝒂𝒕 π’Šπ’” 𝒆𝒆𝒏 π‘―π’†π’‚π’π’š?

In het hedendaagse leven wordt er telkens geïnnoveerd, dit leidt er toe dat er steeds meer mooie producten op de markt komen. Deze producten kunnen verschillende doeleinde hebben. Zo is er ook de Healy op de markt verschenen. Dit is een product voor medische doel einden met verschillende mogelijkheden. Maar wat is het nu echt? Wat doet de Healy?

Healy is een gecertificeerd medisch product voor de behandeling van: chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn, migraine, ondersteunende behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en bijbehorende slaapstoornissen.

(Alle andere toepassingen van de Healy worden niet erkend door de reguliere geneeskunde omdat de werking hiervan niet wetenschappelijk is aangetoond.)

De Healy is een klein draagbaar apparaatje (5 bij 5 cm) en balanceert de frequenties waardoor er vrij gemakkelijk klachten of ongemakken naar de achtergrond verdwijnen en/of zelfs helemaal verdwijnen.De Healy valt dan ook onder frequentie therapie.

Elke cel in je lichaam heeft een frequentie of trilling. Door allerlei oorzaken kunnen de frequenties veranderen, Denk maar eens aan emotionele blokkades zoals verdriet, angst, onzekerheid, frustratie, boosheid zorgen.

 

𝑾𝒂𝒕 π’›π’Šπ’‹π’ π’‡π’“π’†π’’π’–π’†π’π’•π’Šπ’†π’”?

In de natuurgeneeskunde gaan we er van uit dat alles een trilling heeft. Andere woorden voor trilling zijn:

• Frequenties• Resonantie (denk aan het woord Bioresonantie)

Bekende voorbeelden van frequenties:• Een zanger zingt dezelfde frequentie als het wijnglas dat voor hem staat. Daarom zal het glas breken!• Als je naar een radio luistert maar de muziek staat je niet aan, dan kan je naar een andere zender gaan. Dan verander je dus van frequentie.

Er zijn 4 verschillende versies van de Healy. Afhankelijk van de versie die je hebt, heb je 10 tot wel 140 individuele programma’s. Persoonlijk heb ik de Healy Resonance de meest uitgebreide versie.

De Resonance is ook de enige versie waar je mensen/dieren mee kan uitmeten zodat je dus ook precies de goede programma’s kan draaien als behandeling.

 

Ben je wil jij meer informatie of ben jij geïnteresseerd zelf een Healy aan te schaffen? Neem dan even contact met mij op.